Velkommen til SciMath
Søg efter:
Her kommer Alex

Hej! Jeg hedder Alex

Mød Alex! Han bliver vores nye gennemgående figur i den kærkomne opgradering af skolepakkens opstartsprogram. Vi skriver det meste om, gør udgaven lettere i designet og lettere læst.

(Hvis du synes han virker lidt engelsk og kostskoleagtig i slips og skjorte, så vil han nok miste begge dele, efterhånden som han møder den danske skole. Måske møder vi også hans søster Susan senere.)

Som noget nyt, vil eleverne også kunne få teksterne oplæst. Dem der har fulgt med i bloggen ved, at netop det punkt har vi haft fokus på, hvordan man gør, når vi har opstillet og givet opgaver til eleverne via Maple.

Opgraderingen vil komme sammen med Maple 2025, men kan du ikke vente, giver vi dig også mulighed for at hente og bruge opgraderingerne, efterhånden som vi får omskrevet skolepakkens opstartsprogram.

Hilsen Gitte og Jesper

Velkommen til spørgetime

Hej! Som lovet har vi spørgetime for Gladsaxe Kommunes skoler, og vi glæder os til, at se og høre fra jer. I er velkommen til, at spørge om alt mellem himmel og jord vedrørende Maple – så vil vi prøve at svare.

Måske finder du svar på nogle af dine spørgsmål her på vores lille YouTube-kanal?

Vi starter kl. 14, og du kan deltage i mødet via din browser!

Deltag i mødet nu

Møde-id: 314 014 892 748

Adgangskode: qM4MoW

Hilsen Jesper

Hvordan kan eleverne aflevere deres opgave i Maple?

Vi har fået spørgsmålet; hvordan kan eleverne modtage og aflevere deres opgaver i Maple?

For at eleverne både kan modtage og aflevere deres opgaver kræver det, at læreren opretter en gruppe, som eleverne har adgang til. Efter at du har åbnet for Maple, så klik på »Sign in« øverst i højre hjørne og vælg derefter »Sign in to MapleCloud«

I næste vindue, skal du indtaste den mailadresse og det password du anvendte til at registrere dig med. Har du endnu ikke registreret dig, skal du først klikke på »Create New Account« og lade Maple guide dig gennem registreringsprocessen.

Er du først logget ind, har du fået et lille ikon øverst i højre hjørne af programmet. Du har muligheden for selv at lave dit eget ikon, hvis du vil. Klik på ikonet og vælg »My Groups« – som du kan se, giver Maple væk, hvilke muligheder du har under pilen; du kan tilmelde dig en gruppe, selv oprette en gruppe eller slette en gruppe.

Vælg »Create Group« og opret gruppen, ved at give den et navn der passer dig og dine elever.

Er gruppen først oprettet, kan dine elever bede om at være med i gruppen, ved i »Manage Group« ved at klikke på »Join Group«, søge på gruppens navn og vælge »Join Group«. De kan kun blive medlemmer, hvis du som lærer godkender det.

Du godkender eleverne ved at klikke på dit ikon, »My Groups« og klikke på et lille gult ikon, hvor der står »Pending Members« (ventende medlemmer). Nu kan eleverne se opgaverne du lægger i mappen, og selv aflevere deres færdige opgaver i samme mappe, ved at klikke på ikonet og vælge »Save To Cloud« og vælge den rigtige gruppe.

På samme måde udleverer du opgaverne. Lav opgaverne i Maple, klik på ikonet og vælg »Save to Cloud« og vælg, hvilken gruppe du vil lægge opgaverne ud til.

Du kan fx oprette flere grupper i samme klasse, og på den måde differentiere opgaverne, alt efter hvilken gruppe eleven er medlem af. Du kan flytte eleven ved at slette eleven fra gruppen og bede ham eller hende om at søge optagelse i en af de andre, du har oprettet til formålet.

Når sikkerhedsindstillingerne er rigide.

Det hænder at nogle kommuner låser deres computere så meget, så at de ikke tillader programmer de ikke har godkendt, kommunikerer med internettet. Heldigvis for os, behøver man ikke at være i Maple for at oprette grupper, sende og modtage opgaver.

Du åbner bare din webbrowser (Google Chrome, Microsoft Edge, Safari etc.) og går ind på adressen; maple.cloud og bruger browseren som base. Nu kan du som beskrevet ovenfor, på samme måde oprette grupper, tildele opgaver og fjerne grupper igen.

Hilsen Jesper

Det der, med at lave sin egne paletter…

Noget om at rydde op i eget rod

Efterhånden som antallet af elementer af task’s vokser – altså alle de eksempler på beregningsmetoder du samler op, og beder Maple om at gemme – opstår der et behov for at organisere og opdele disse task’s.

Til erindring; en task oprettes ved, at man markerer den beregningsmetode man ønsker at Maple skal gemme. Derefter højreklik og vælg »Create Task«. Slut af med at give taskén et navn der giver mening, når du senere skal genbruge metoden, beregningen eller formlen.

I ovennævnte eksempel, har jeg samlet nogle kugleformler, rumfang(V) og overfladeareal(O). Dem vil jeg gerne gemme og anvende senere. Derfor gemmer jeg dem som en task. Maple tilføjer den nye task til andre allerede eksisterende, eller opretter selv paletten, hvis du ikke allerede har den.

Du kan nu genkalde og anvende kugleformlerne i dine opgaver, skal du kun anvende rumfangsformlen, sletter du bare formlen for overfladearealet i dit arbejde.

Antallet af task’s vokser

Du kan sikkert forestille dig, at behovet for at organisere og opdele dine mange task’s vil opstå efterhånden som antallet af formler og metoder vokser i paletten, og skaber et uoverskueligt antal.

Det kan også være, at du har det bedst med på forhånd, at have muligheden for at opdele det hele i paletter før du opretter dine task’s, fordi du ved, hvad du har behov for at gøre, og hvad dine paletter skal ende med at indeholde – det er det stærke ved Maple, du kan designe dit eget indhold til det, du skal bruge CAS-programmet til.

Sådan oprettes din egen palet og tilføjes indhold

Du ønsker fx at oprette en palet specielt med formler og metoder til Geometri. For at oprette en palet, skal du være i math-mode, og skrive følgende som vist, og afslutte med Enter.

Maple opretter din nye Palet med det navnet »Geometri«, navnet paletten får, er det navn du skriver mellem anførselstegnene. Kommandoen »store« fortæller at Maple skal gemme paletten. Paletten Geometri vil starte med at være i toppen af dine paletter, jeg har her hevet den ned under mine favoritter – hvor du vil placere den, bestemmer du selv.

Nu skal vi tilføje indhold til din nye palet. Du skal nu tilføje dine task’s til din Geometri-palet, da vores oprindelige mål jo var at rydde op og opdele et uoverskueligt antal af elementer i task-paletten.

For at tilføje dine task¨s til din nye palet, skriver du følgende:

Som du ser, har vi her tilføjet to elementer fra task-paletten til vores nye palet Geometri. Hver gang du ønsker at tilføje et nyt element til din palet, eller oprette en ny palet, skal du starte med at tilføje pakken with(DocumentTools). Vær også opmærksom på, at Maple er Case-sensitive, altså at du skal skrive navnet nøjagtigt som det står i din task-palet, ellers virker det ikke.

På den måde kan du fx også oprette en palet med dine rettetegn og karakterstempler.

Hvis du ikke skal bruge paletten Task, kan du enten minimere den og evt. trække den ned i bunden af dine paletter, eller du kan højreklikke på navnet og vælge »Remove Palette«, den forsvinder ikke, men skjules kun. Den dukker op igen, næste gang du tilføjer en formel eller metode.

For at opsummere: 1. Definer de ting, du vil lægge på din palet, ved at oprette opgaver (task). 2. Definer en Snippets-palet (AddPalette). 3. Føj palet-elementerne til din palet (AddPaletteEntry).

Tilbage er der bare at sige: God arbejdsfornøjelse!

Hilsen SciMath

Når paletternes tekstfont er for lille

Hvis du oplever problemer med små skrifttyper i paletterne i Maple, er der et par ting, du kan gøre for at løse problemet:

Find og højreklik på Maple-ikonet og vælg »Egenskaber«.

Klik på fanen »Kompatibilitet« i egenskabsvinduet, og vælg »Rediger indstillinger for høj dpi«.

Marker afkrydsningsfeltet »Tilsidesæt høj DPI-skala. Skalering, som udføres af:« og vælg »System (udvidet)« i rulle-menuen.

Afslut med »OK« og »OK« igen

Slut evt. af med at genstarte computeren og derefter starte Maple.

Hvis dette ikke hjælper så, prøv at;

Tjekke dine systemindstillinger:

  • Nogle gange kan ændringer i systemindstillinger påvirke skriftstørrelser på tværs af programmer. Kontrollér, at dit systems skærmindstillinger er konfigureret korrekt.
  • Hvis du bruger Windows, skal du gå til »Indstillinger« => »System« => »Skærm« og justere skaleringsindstillingerne efter behov.
  • På macOS skal du gå til »Systemindstillinger« => »Skærme« og markere indstillingen »Skaleret« for at justere opløsningen og skriftstørrelsen.

Opdater Maple:

  • Sørg for, at du bruger den nyeste version af Maple. Opdateringer indeholder ofte fejlrettelser og forbedringer.
  • Besøg det officielle Maple-websted eller din institutions softwarelager for at downloade alle tilgængelige opdateringer.

Vi håber at dette kan afhjælpe problemet – er det stadig et problem, så skriv endelig til os, og vi kontakter Maple.

hilsen Jesper

Installationsvejledning til Maple2024 og Skolepakke

Snart har vi den glæde og fornøjelse at skulle præsentere Maple for Gladsaxe kommunes skoler. I den forbindelse er vi blevet bedt om, at gøre ekstra meget ud af installationen af programmet.

Vi har derfor besluttet både at forfatte en vejledning i, hvordan programmet installeres og også lave en lille video der fortæller, hvor nemt det er (i princippet skal man bare klikke på Next det meste af tiden).

Installationsvejledningen kan I allerede læse her, videoen må I vente med til i morgen.

Hilsen Jesper

Noget om at gøre arbejdet ordentligt…

Vi sad nogle stykker i klasseværelset, 8. klasse, 7 elever og jeg helt nøjagtigt, og kiggede på en opgave fra matematikbanken – du kender den sikkert godt; beregn arealet af blomsterbladet i cirkeltegningen.

Vi sloges med forskellige elevers løsningsmodeller, der alle på en eller anden måde løb ud i sandet. Derfor så vi på, hvilke hints matematikbanken havde givet os. De skrev, at man skulle tænke i trekanter, og benytte GeoGebra til at tegne en trekant, for at finde blomsterbladets areal.

En metode til at løse opgaven med den information, var derefter nem nok at gennemskue, lige indtil en elev (gud ske tak og lov) sagde; »ja men der står beregn, Jesper!« Der blev lidt stille, og så måtte vi jo diskutere, hvad så nu – med vores nye erhvervede viden, kunne vi så beregne arealet. Inde i mit hovede begyndte jeg at tænke, at vi skal anvende Herons formel, men eleverne fandt frem til en lige så elegant, hvis ikke bedre metode.

Vores klasseværelse er klistret til med whiteboards, så vi benytter os gerne af at ‘tegne på væggene’, og her fandt en af eleverne ud af, at vi jo kunne benytte os af arealet af en sekskant – vi havde netop haft om arealer af regulære plane polygoner.

Vi ved, hvordan ‘blomsten er konstrueret’; ud af syv cirkler, alle med en radius på fem, derfor må afstanden mellem spidsen af blomstens blomsterblade, ligeledes være fem. Vi ved også at selve blomsterbladets længde, svarer til cirklens radius, altså også 5 .

Hvis det forholder sig sådan, må arealet af cirkelafsnittet over trekanten, svare til arealet af det halve blad (lige nu havde de en meget stolt matematikunderviser) fordi det er en del af bladet i den anden cirkel.

Så derfor, blev konklusionen, at vi ved at trække sekskantens areal fra cirklens og dele med seks og gange med to, ville få arealet af et blomsterblad. Udregningen i Maple kom til at se således ud;

Jeg har tilladt mig at tilføje lidt tekst til deres beregninger, men ellers … godt gået. Man kan sige, at selv om lektionen gik ud over den tid vi havde til rådighed, var den givet godt ud. Eleverne var stolte, de havde beregnet en løsning, ikke tegnet en løsning – de havde gjort deres arbejde ordentligt. At de så lige så godt kunne have brugt argumentet om, hvordan størrelsen af blomsterbladet havde forholdt sig, ved at tegne en regulær trekant, er lige meget i denne sammenhæng.

Nu spørger du sikkert dig selv; kunne denne opgave både have været tegnet og beregnet i Maple? Selvfølgelig, men vejen derhen er analytisk og ikke ligefrem. Det kræver et kendskab til Maples pakker.

Herunder begynder jeg at finde skæringspunktet mellem to cirkler med radius fem med centrum i (0,0) og (5,0), for at bruge dette skæringspunkt som basis for de koordinater jeg vil tegne de seks cirkler, der ligger uden om centercirklen, fra.

En mere tricky udfordring, som jeg ikke ville give eleverne – i folkeskolen er GeoGebra helt fin og mere intuitiv til den type opgaver. Argumenter og udregningen af blomsterbladets areal, ville være den samme som oven over.

Hilsen Jesper

Om ikke andet, så kan man blive klogere

Jeg skrev for et stykke tid siden, at spurgte man Maple AI på dansk, fik man svaret på engelsk, og fortsatte med at fortælle at Maple’s AI blandt andet anvendte ChatGPT og Open AI. Man skal lige komme på det …

Selvfølgelig kan man få Maples AI til at svare på dansk, man skal bare bede Maple om det, ved at Indlede søgningen med; forklar på dansk...

Fx kan man skrive således; Forklar på dansk, hvordan man finder arealet af en trekant? Maple AI giver dig et svar (arealformlen), men det er muligvis ikke det svar du ønsker. I rullemenuen under Formulas kan du finde andre formler, alt efter hvilken opgave du beskæftiger dig med.

Har du først fundet den metode du skal benytte, kan du klikke på Insert formula og arbejde med formlen, ved at bytte bogstaverne ud med dine værdier … easy peasy.

Follow by Email
YouTube